NORMATIVA GENERAL

 

OBJECTIUS

Els objectius de FIMAC, Fira de la Mascota i Animal de Companyia són:

–   Ampliar el coneixement dels animals de l’entorn.

–   Fer prendre consciència de la tinença responsable d’animal.

–   Difondre els beneficis que comporten les teràpies amb animals.

–   Donar a conèixer i promocionar el poble de Corçà i el seu entorn.

–   Posar en valor les activitats artesanes del  municipi i la comarca.

 

 

ORGANITZACIÓ

FIMAC, fira de la Mascota i Animal de Companyia és a càrrec de l’Ajuntament de Corçà amb la col·laboració de les entitats del municipi. La coordinació és a càrrec de l’Ajuntament: Plaça de la Vila nº 1

Ajuntament@corca.cat

info@fimac.cat

Telèfon 972 63 00 51/972 63 00 72

Corçà 17121

 

 

HORARI I ESPAIS

La fira es celebra el dia 21  d´abril del 2019 al nucli antic de Corçà. L’horari d’obertura al públic serà a les 10:00 h. i el tancament a les 19:30 h.

 

 

SOL·LICITUD – ADMISSIÓ

 1. La tramesa de la sol·licitud de participació comporta l’acceptació de tota la normativa exposada.
 2. Per poder-hi participar caldrà presentar a l’Ajuntament de manera presencial o telemàticament una sol·licitud abans del 15 d’abril amb la informació que es detalla a info@fimac.cat
  Les sol·licituds presentades en posterioritat al dia 15  d’abril seran admeses únicament si es disposa d’espai i segons els criteris que adopti l’Ajuntament.

  • Sol·licitud de participació.
  • Fotocòpia DNI del sol·licitant.
  • En cas de vendre productes alimentaris, caldrà disposar del registre sanitari corresponent i presentar-lo el mateix dia de la fira. En el cas d’exposició d’animals caldrà presentar el registre de nucli zoològic.
 3. Cada parada pot ocupar dos metres de fons per 3 o 4 metres de llarg.
 4. L’Ajuntament de Corçà s’encarrega d’assignar els diferents espais. Si hi han més sol·licituds que espais es valorarà l’ordre d’inscripció, la presentació de documents, el tipus d’activitat i els productes.

 

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 1. Els participants ocuparan el lloc designat per l’organització. Prèviament caldrà presentar   la sol•licitud. S’ha d’ocupar la parada, el dia 21 d’abril de les 8:00 a  les 10:00 hores del matí i  desmuntar-la desprès del tancament de la Fira.
 2. Els participants han d’estar presents i mantenir oberta la parada durant les hores d’obertura de la Fira i exposar els productes en l’espai habilitat.
 3. Es obligació mantenir i deixar net l’espai.
 4.  No es poden deixar cotxes en la zona de la Fira. L’Ajuntament assignarà un aparcament pels vehicles dels firaires.
 5. Els expositors o participants a la fira que disposin d’una parada amb vehicle adaptat tindran un espai diferenciat.
 6. Tots els participants tenen l’obligació de recollir les deixalles, separant-les segons la fracció.

 

PREU – FIANÇA

Com a promoció econòmica, l’Ajuntament de Corçà no aplica cap taxa.

 

CASOS DE FORÇA MAJOR

 1. L’Ajuntament de Corçà es reserva el dret, en casos de força major, de suspendre la Fira sense que se li pugui exigir responsabilitats o indemnització.
 2. Si cal suspendre la Fira per força major l’Ajuntament de Corçà es posarà en contacte amb els sol·licitants.

 

RESPONSABILITATS

L’Ajuntament de Corçà no es responsabilitza de les pèrdues de material i objectes dipositats a cada parada o expositor per robatori o danys a béns que es produeixin abans, durant o després de la celebració de la Fira.