SEGON CONCURS FOTOGRAFIA INSTAGRAM

L’Ajuntament de Corçà convoca la segona edició del Concurs d’Instagram amb motiu de la FIMAC.

El concurs s’iniciarà el 7 d’abril de 2019 i s’allargarà fins a 28 d’abril de 2019. Hi podrà participar tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta #FimaCorça.

GUANYADORS 2019

Els guanyadors de la segona edició del Concurs de Fotografia Instagram #fimacorça d’aquest any han estat:

Foto 1: Premi a la millor fotografia original @evasances

Foto 2: Premi a la millor imatge animal @annapascualfa

Foto 3: Premi a la millor imatge de la Fira @mariuscr1967

Cadascun dels premiats ha guanyat un sopar per a dues persones al Restaurant La Vil.la de Corçà.
L’entrega de premis tindrà lloc dissabte 1 de juny a 21:45 a la plaça del Firal de Corçà.

 Objectiu del concurs

L’Ajuntament de Corçà convoca la 1a edició del Concurs d’Instagram. El concurs s’iniciarà 7 d’abril de 2019 i s’allargarà fins a 28  d’abril de 2019. Hi podrà participar tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta #FimaCorça. L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la Fira i les activitats al poble. La finalitat del concurs és seleccionar les millors fotografies que representin la fira.

 

Requisits dels participants i de presentació de les fotografíes

Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #FimaCorça. El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la fira i els animals amb el poble. Hi haurà 3 premis: millor fotografia original, millor imatge animal i millor imatge de la fira. Les millors imatges seran escollides segons el criteri del jurat, i hauran de complir amb els requisits presents en aquestes bases.

Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d’etiquetatge de les imatges s’ha de seguir el compte d’Instagram @ajuntamentcorca i mencionar-lo a la publicació participant al concurs.

La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.

Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes entraran al concurs.

Les fotos han de ser inèdites.

Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors d’edat, segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s’estableix que “podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització dels pares o tutors legals”.

No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat directament o indirectament en l’elaboració i el desenvolupament del concurs, així com els seus familiars de primer grau.

Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics al web i xarxes socials dels organitzadors. Els guanyadors hauran d’enviar la fotografia original amb la major resolució possible al correu cultura@corca.cat La participació al concurs és gratuïta.

 

Calendari i terminis de participació

El concurs comença 7 d’abril de 2019 a les 00.00h i acaba el 28 abril de 2019 a les 23.59h.

 

Ús de les imatges i ús de les dades

Les imatges publicades amb l’etiqueta #FimaCorça seran públiques al web de l’Ajuntament de Corçà i les xarxes socials dels organitzadors.

Les imatges guanyadores del concurs només es podran utilitzar per l’Ajuntamentde Corçà per a futures campanyes de promoció de la fira i del municipi. 

Pujar les fotografies amb l’etiqueta #FimaCorça implica el permís perquè l’Ajuntament de Corçà es posi en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Corçà.

 

Premis i jurat

El jurat està format per dos representants de l’Ajuntament de Corçà, i per un/a fotògraf/a i/o expert/a en fotografia.

El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dissabte 1 de juny de 2019 en el decurs de la Nit de la Sardana. La decisió del jurat és definitiva.El guanyador/a ha d’estar present en l’acta de lliurament del premi. Si el guanyador o guanyadora no és present en l’acta de lliurament del premi, aquest quedarà desert.   

Categories i premis del concurs:

  1. Millor Fotografia Original. Dinar o Sopar  per dues persones en un restaurant del municipi
  2. Millor Imatge animal. Dinar o Sopar  per dues persones en un restaurant del municipi
  3. Millor Imatge de la fira. Dinar o Sopar  per dues persones en un restaurant del municipi

El jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat de la Fira i del poble  en la imatge, l’originalitat de la fotografia i l’estètica i la qualitat de la imatge.

Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas els premis es podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona guanyadora.

 

Informació addicional

L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte de l’Ajuntament de Corçà, l’organització no se’n farà responsable. En aquest sentit, recomanem mencionar sempre @ajuntamentcorca a les publicacions i comprovar que la publicació és visible des de qualsevol compte.

L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

L’Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, l’autor/a ha de comptar amb l’autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades, si n’hi apareixen. L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.

Acceptació de les bases

La publicació d’imatges amb l’etiqueta #FimaCorça significa l’acceptació d’aquestes bases.

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms

La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat.